Uuden tuotteen hinnoittelu Vs. Markkinoille pääsyn hinnoittelu

Hinnoittelustrategiat ovat tärkeässä asemassa sen määrittämisessä, kuinka moni asiakas aikoo ostaa yrityksen uuden tuotteen tai jatkaa nykyisten tuotteiden ostamista. Pienet ja suuret yritykset asettavat hintoja kilpailuympäristön, asiakkaiden ostopyyntöjen ja tuotteiden laadun perusteella. Hinnoittelustrategian päätavoitteena on kattaa kustannukset, ansaita kohtuullinen voitto ja kasvattaa markkinaosuuttaan.

Perusasiat

Yritykset voivat asettaa hintoja tietyn voittomarginaalin saavuttamiseksi. Esimerkiksi, jos yritys on viime vuosina laskenut keskimäärin 10 prosentin voittomarginaalin, se saattaa asettaa tavoitteeksi 11 prosenttia ensi vuonna perustuen uuteen huippuluokan tuotteisiin. Markkinaosuuden kasvattamiseksi yritysten on tarjottava tuotevalikoimaa hinnoilla, jotka ottavat markkinaosuuden pois kilpailijoilta. Toinen hinnoittelustrategia on volyymin maksimointi, jossa yritykset yrittävät myydä mahdollisimman monta yksikköä ja saavuttaa vähimmäis voittomarginaali.

Uuden tuotteen hinnoittelu

Uusien tuotteiden hinnoittelustrategioita sovelletaan, kun käynnistys käynnistää ensimmäisen tuotteensa tai vakiintunut yritys on tuonut markkinoille uuden tuotemerkin. Näihin strategioihin kuuluvat kustannuksiin perustuva hinnoittelu, kilpailukykyinen hinnoittelu ja korkeimman mahdollisen hinnan asettaminen. Kustannuksiin perustuva hinnoittelu sisältää tuotteen hankkimisesta tai valmistuksesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten laskemisen ja sen jälkeen merkinnän lisäämisen päälle. Kilpailukykyinen hinnoittelu edellyttää kilpailijoiden samankaltaisten tuotteiden hintojen vastaamista. Tämän strategian toteuttavat yritykset toivovat tavallisesti houkuttelevansa asiakkaita, jotka perustuvat muihin kuin hintoihin liittyviin tekijöihin, kuten myynninedistämiseen, ylivoimaisiin jakeluverkkoihin ja tallennusasetteluihin. Yhtiö voi myös asettaa erittäin korkean hinnan uudelle tuotteelle, koska se uskoo, että tuotteen ominaisuudet, kuten laatu ja arvo, ovat huomattavasti parempia kuin kilpailijat. Kun asetetaan hintoja uusille tuotteille, yritysten tulisi olla varovaisia, etteivät ne vahingoita näiden tuotteiden vanhempien versioiden myyntiä. Yksi mahdollinen vaihtoehto on asettaa uudemmille malleille korkeammat hinnat tai käynnistää ne vain rajoitetuilla markkinoilla.

Markkinoille pääsyn hinnoittelu

Markkinoille levinneisyyden hinnoittelussa hinnoitellaan kilpailua huomattavasti alhaisempi tuote ostajan kiinnostuksen saamiseksi. Kun yritys lisää markkinaosuuttaan ja luo mainetta laadulle, se voi aloittaa hintojen nousun, jotta voitaisiin kasvattaa korkeampia voittomarginaaleja. Tämä hinnoittelustrategia soveltuu sekä uusille että olemassa oleville tuotteille, toisin kuin uusien tuotteiden hinnoittelu. Se toimii, kun yritykset kokeilevat tuotteita aliarvostetuilla markkinoilla, joilla on kysyntää ja asiakkaat etsivät tarjouksia. Se voi myös toimia, jos kilpailijoilla on korkeat kustannusrakenteet ja ne eivät pysty alentamaan hintojaan kärsimättä tappioita. Tuotteiden myynti suurilla volyymeilla mahdollistaa myös yritysten yksikkökustannusten alentamisen, mikä voi johtaa korkeampiin marginaaleihin.

näkökohdat

Toinen hinnoittelustrategia, jota sovelletaan uusiin tuotteisiin, on ohimennen, mikä edellyttää korkean alkuhinnan asettamista ja vähitellen alentamista sen myötä. Tämä strategia toimii tuotteissa, joissa on vakiintuneet asiakaskunnat eri hintapisteissä, kuten huippuluokan mobiililaitteissa. Skimming mahdollistaa nopean elpymisen, mutta kannustaa kilpailuun, mikä alentaa vähitellen hintaa. Eri hinnoittelustrategioiden lisäksi tuotevalikoiman muuttaminen ja uusien maantieteellisten markkinoiden etsiminen voivat myös johtaa tulojen ja voittojen kasvuun.

Suositeltava
 • liiketoimintaa: Vinkkejä lähtevään myyntistrategiaan

  Vinkkejä lähtevään myyntistrategiaan

  Ulkomaanmyynti on menetelmä, jossa myyntiedustaja tekee puheluja pyytääkseen yrityksiä tulevilta asiakkailta. Muiden markkinointitapojen kasvusta ja laajentumisesta huolimatta lähtevä telemarkkinointi on edelleen tehokas työkalu. tekniikka Voit maksimoida lähtevän myynnin tulokset ennustavalle soittajalle ja yhteystietojen hallintaohjelmalle käytettäessä puhelukeskuksessa. Ennustava
 • liiketoimintaa: Tulosta mainosmyynnin vinkkejä

  Tulosta mainosmyynnin vinkkejä

  Painetun mainonnan myynti edellyttää taiteen ja tieteen yhdistelmää, jotta se voi tuottaa arvokkaan viestin. Sinun kenttä saattaa kuulostaa savulta ja peileiltä, ​​jos yrität saada potentiaalisen ostajan alennuksilla ja tarjouksilla. Jos käytät enemmän tosiasioihin perustuvaa lähestymistapaa, voit tunnistaa asiakkaasi tilastoilla. Opi löytämään
 • liiketoimintaa: Ravintolateollisuuden alamarkkinat

  Ravintolateollisuuden alamarkkinat

  Ravintolateollisuus on monen miljardin dollarin vuotuinen teollisuus, joka kattaa koko maapallon. Ravintolateollisuudessa on kolme päämarkkina-aluetta, jotka ravintolan omistaja voi harjoittaa liiketoimintaa. Nämä markkinat määritellään yleensä sen markkinoiden koon mukaan, jossa ravintola toimii. Kilpail
 • liiketoimintaa: Kiinteistöjen inventointimenettelyt

  Kiinteistöjen inventointimenettelyt

  Vakuutukset edellyttävät, että uudet yritykset toimittavat täyden omaisuusluettelon ennen alkuperäisen vakuutuksen myöntämistä. Tämän jälkeen tarvitaan vuosittainen selvitys sekä yrityksen vakuutuksen päivittämiseksi että yrityksen sisäisen valvonnan tehokkuuden arvioimiseksi. Vaikka prosessi voi vaihdella hieman liiketoiminnasta riippuen, omaisuusluettelot noudattavat yleensä standardeja inventaariomenettelyjä. Valmistelumenett
 • liiketoimintaa: Tapas-baarin käynnistäminen

  Tapas-baarin käynnistäminen

  Tapaksia kutsutaan usein "pieniksi levyiksi, joilla on suuri maku." Espanjasta peräisin oleva tapas ei ole yksi erityinen ruoka, vaan pieni määrä ruokia, kuten hors d'oeuvres tai alkupalojen ruokia. Vaikka tapas on kooltaan pieni, tapas-baarin avaaminen voi olla pitkä järjestys. Menestyksen löytäminen auttaa löytämään oikean reseptin päätöksenteosta, hyvää ruokaa, asianmukaista suunnittelua ja ihanteellista sijaintia. 1. Tutki ja tut
 • liiketoimintaa: Myyntipalkan ulkopuolella

  Myyntipalkan ulkopuolella

  Monet organisaatiot luottavat omaan ulkopuoliseen myyntitiimiinsä löytääkseen menestyksekkäästi asiakkaita ostamaan tuotteitaan ja palveluitaan. Ulkopuolisen myynnin uran voi olla vaativa ja palkitseva. Nämä ammattilaiset ovat avainasemassa organisaation kannattavuudessa. Ulkopuolisen myynnin palkat vaihtelevat myydyistä tuotteista tai palveluista riippuen. Toimist
 • liiketoimintaa: Will Quicken Home Business käsittelee palkanlaskennan?

  Will Quicken Home Business käsittelee palkanlaskennan?

  Quicken Home & Business on yrityksesi kirjanpito-ohjelma, joka sisältää kyvyn luoda laskuja ja lausuntoja sekä asiakkaan arvioita. Ohjelma ei sisällä palkkahallintokomponenttia, mutta voit käyttää Intuit Online Payroll -ohjelmaa, joka on erillinen Internet-pohjainen palvelu. Riippumaton palkkahallinto-sovellus antaa mahdollisuuden syöttää työntekijöiden tietoja ja tulostaa maksutarkastuksia. Palkanlasken
 • liiketoimintaa: Syyt velan anteeksiantoon

  Syyt velan anteeksiantoon

  Vaikeilla taloudellisilla kausilla pienyritysten omistajat eivät pysty maksamaan velkoja takaisin lainan ehtojen mukaisesti. Velkojen anteeksiantaminen on menetelmä, jossa velkoja kirjaa osan tai koko velkasaldo. Pienyritysten omistajien tulisi harkita velan anteeksiantoa, kun ei ole muita keinoja velan maksamiseen.
 • liiketoimintaa: Oma paperi saa rypistyä, kun yrität tulostaa

  Oma paperi saa rypistyä, kun yrität tulostaa

  Käytätkö lasertulostinta tai mustesuihkutulostinta, saatat todennäköisesti satunnaisia ​​tulostuspoikkeamia, kuten paperitukoksia ja paperiarkkeja, jotka ovat rypistyneet, kun yrität tulostaa. Valikoima asioita voi aiheuttaa tulostimen toimintahäiriöitä, joista useimmat voit korjata helposti omalla ilman suuria teknisiä tietoja. Stuck Object