Uuden tuotteen hinnoittelu Vs. Markkinoille pääsyn hinnoittelu

Hinnoittelustrategiat ovat tärkeässä asemassa sen määrittämisessä, kuinka moni asiakas aikoo ostaa yrityksen uuden tuotteen tai jatkaa nykyisten tuotteiden ostamista. Pienet ja suuret yritykset asettavat hintoja kilpailuympäristön, asiakkaiden ostopyyntöjen ja tuotteiden laadun perusteella. Hinnoittelustrategian päätavoitteena on kattaa kustannukset, ansaita kohtuullinen voitto ja kasvattaa markkinaosuuttaan.

Perusasiat

Yritykset voivat asettaa hintoja tietyn voittomarginaalin saavuttamiseksi. Esimerkiksi, jos yritys on viime vuosina laskenut keskimäärin 10 prosentin voittomarginaalin, se saattaa asettaa tavoitteeksi 11 prosenttia ensi vuonna perustuen uuteen huippuluokan tuotteisiin. Markkinaosuuden kasvattamiseksi yritysten on tarjottava tuotevalikoimaa hinnoilla, jotka ottavat markkinaosuuden pois kilpailijoilta. Toinen hinnoittelustrategia on volyymin maksimointi, jossa yritykset yrittävät myydä mahdollisimman monta yksikköä ja saavuttaa vähimmäis voittomarginaali.

Uuden tuotteen hinnoittelu

Uusien tuotteiden hinnoittelustrategioita sovelletaan, kun käynnistys käynnistää ensimmäisen tuotteensa tai vakiintunut yritys on tuonut markkinoille uuden tuotemerkin. Näihin strategioihin kuuluvat kustannuksiin perustuva hinnoittelu, kilpailukykyinen hinnoittelu ja korkeimman mahdollisen hinnan asettaminen. Kustannuksiin perustuva hinnoittelu sisältää tuotteen hankkimisesta tai valmistuksesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten laskemisen ja sen jälkeen merkinnän lisäämisen päälle. Kilpailukykyinen hinnoittelu edellyttää kilpailijoiden samankaltaisten tuotteiden hintojen vastaamista. Tämän strategian toteuttavat yritykset toivovat tavallisesti houkuttelevansa asiakkaita, jotka perustuvat muihin kuin hintoihin liittyviin tekijöihin, kuten myynninedistämiseen, ylivoimaisiin jakeluverkkoihin ja tallennusasetteluihin. Yhtiö voi myös asettaa erittäin korkean hinnan uudelle tuotteelle, koska se uskoo, että tuotteen ominaisuudet, kuten laatu ja arvo, ovat huomattavasti parempia kuin kilpailijat. Kun asetetaan hintoja uusille tuotteille, yritysten tulisi olla varovaisia, etteivät ne vahingoita näiden tuotteiden vanhempien versioiden myyntiä. Yksi mahdollinen vaihtoehto on asettaa uudemmille malleille korkeammat hinnat tai käynnistää ne vain rajoitetuilla markkinoilla.

Markkinoille pääsyn hinnoittelu

Markkinoille levinneisyyden hinnoittelussa hinnoitellaan kilpailua huomattavasti alhaisempi tuote ostajan kiinnostuksen saamiseksi. Kun yritys lisää markkinaosuuttaan ja luo mainetta laadulle, se voi aloittaa hintojen nousun, jotta voitaisiin kasvattaa korkeampia voittomarginaaleja. Tämä hinnoittelustrategia soveltuu sekä uusille että olemassa oleville tuotteille, toisin kuin uusien tuotteiden hinnoittelu. Se toimii, kun yritykset kokeilevat tuotteita aliarvostetuilla markkinoilla, joilla on kysyntää ja asiakkaat etsivät tarjouksia. Se voi myös toimia, jos kilpailijoilla on korkeat kustannusrakenteet ja ne eivät pysty alentamaan hintojaan kärsimättä tappioita. Tuotteiden myynti suurilla volyymeilla mahdollistaa myös yritysten yksikkökustannusten alentamisen, mikä voi johtaa korkeampiin marginaaleihin.

näkökohdat

Toinen hinnoittelustrategia, jota sovelletaan uusiin tuotteisiin, on ohimennen, mikä edellyttää korkean alkuhinnan asettamista ja vähitellen alentamista sen myötä. Tämä strategia toimii tuotteissa, joissa on vakiintuneet asiakaskunnat eri hintapisteissä, kuten huippuluokan mobiililaitteissa. Skimming mahdollistaa nopean elpymisen, mutta kannustaa kilpailuun, mikä alentaa vähitellen hintaa. Eri hinnoittelustrategioiden lisäksi tuotevalikoiman muuttaminen ja uusien maantieteellisten markkinoiden etsiminen voivat myös johtaa tulojen ja voittojen kasvuun.

Suositeltava
 • markkinointi: Suosittelu Mainos Esimerkkejä

  Suosittelu Mainos Esimerkkejä

  Menestyvän yrityksen kasvattaminen edellyttää markkinointia, tarjouksia ja mainoksia, jotka tuovat huomiota tuotteeseesi ja lisäävät lopulta myyntiäsi. Mainoksissa voi olla suoramainoskampanjoita, luokiteltuja mainoksia, mainoslehtisiä ja mainoksia. Ennen kuin valitset tuotteen tai palvelun, jotkut kuluttajat tarkistavat tuotteen tai yrityksen maineen. Lisääm
 • markkinointi: Hintojen ja kysynnän tason välinen suhde

  Hintojen ja kysynnän tason välinen suhde

  Pienyritysten hallinnoinnissa hinnoittelupäätökset ovat samanaikaisesti joitakin tärkeimpiä valintoja, jotka liikemiehen on tehtävä ja joidenkin vaikeimpien. Jos yritys hintoi tuotetta liian korkealle, yritys voi menettää markkinaosuutensa kilpailuun. Jos hinta laskee liian alhaiseksi, yritys leikkaa marginaalinsa ja ei kata kustannuksiaan. Hinnan
 • markkinointi: Myynninedistämistavara-ajatukset

  Myynninedistämistavara-ajatukset

  Mainostuotteet ovat markkinointiväline, joka auttaa pienyrityksiä saamaan asiakkaita toistuvalla altistumisella. Tarjoustuotteissa on useita eri kohtia eri hintapisteissä, jotka on painettu yrityksen tiedot. Näiden lahjojen tarkoituksena on, että nykyiset ja mahdolliset asiakkaat voivat käyttää tuotemerkkisi äskettäisessä muistissaan - ja mainostaa sitä muille - niin yrityksesi holhotaan, kun tarvitset sitä, mitä myyt. talousarvio
 • markkinointi: Tuotekommunikaatiostrategia

  Tuotekommunikaatiostrategia

  Strategia on lähestymistapa, jota käytät tavoitteen saavuttamiseksi. Jos esimerkiksi viestinnän tavoite on lisätä tietoisuutta tuotteestasi 20 prosentilla median keskuudessa, kyseiseen tavoitteeseen pääsemiseksi olisi järkevää osallistua lehdistötiedotteeseen. Viime kädessä strategioiden pitäisi johtaa käyttäytymisen muutokseen. Yleisön on ylee
 • markkinointi: Valokuvaus Liiketoiminnan markkinoinnin tavoitteet

  Valokuvaus Liiketoiminnan markkinoinnin tavoitteet

  Yrittäinen valokuvausliiketoiminnan omistaja kasvattaa nykyisiä asiakkaita ja kehittää uusia kuluttaja- ja liiketoimintasegmenttejä. Kun olet määrittänyt konkreettisia markkinointitavoitteita liiketoiminnan kasvattamiseksi, omistaja koskettaa markkinatietoa ja liiketoiminnan resursseja kunkin tavoitteen toteuttamiseksi. Omista
 • markkinointi: Kuinka avata sisätilapuistopuisto

  Kuinka avata sisätilapuistopuisto

  Vuosien 1998 ja 2008 välisenä aikana rullalautailu oli nopeimmin kasvava urheilu, joka kasvoi 5, 8 miljoonasta 10, 1 miljoonaan. Niin suuren osallistumisen myötä rullalautailun harrastajat saattavat harkita sisätilojen luistupuiston avaamista urheilun kasvavan suosion hyödyntämiseksi. 1. Tee markkinatutkimuksia. Canva
 • markkinointi: Mediakeskuksen porttien avaaminen

  Mediakeskuksen porttien avaaminen

  Voit käyttää Windows Media Centeriä kirjastojen jakamiseen sekä kuvien, musiikin ja videoiden lähettämiseen muille verkon tietokoneille ja laitteille. Media Center lähettää ja vastaanottaa tietoja verkon tiettyjen porttien kautta, mutta jotkin reitittimet estävät portit, joita sovellus käyttää median lähettämiseen. Jos ongelmia il
 • markkinointi: Rajoitukset ja alv-analyysi

  Rajoitukset ja alv-analyysi

  Liiketoiminnassa johto noudattaa usein periaatteita, jotka koskevat tuotteiden valmistusta, toimitusta ja myyntiä koskevia prosesseja. Rajoitusten teoria on yritysjohtamisen teoria, jossa tarkastellaan esteitä tai rajoituksia keskeisinä alueina tuotteiden toimittamisessa ja myynnissä. Rajoitusten teoria sisältää arvonlisäveron analyysin menetelmänä tuotteiden toimituskäytäntöjen parantamiseksi. Rajoitusten
 • markkinointi: Tulostinta ei ole määritetty lajittelemaan

  Tulostinta ei ole määritetty lajittelemaan

  Käytännön näkökulmasta useiden pitkien asiakirjojen tulostaminen manuaalisesti pinoamalla sivut yksi kerrallaan jokaiselle kopioon siirtää työaikasi paremmasta käytöstä. Jokainen, joka on täyttänyt keräilyhyllyjä tai rakennettu sivupaikat kokoushuoneen pöydälle, pelkää hetkiä, jolloin viimeinen kopio osoittautuu yhden sivun lyhyeksi. Toimistosi tulosti