Normaali jakelukäyttö varastojen ennustamiseen

Kysyntäennuste on prosessi, jossa analysoidaan asiakkaiden kysyntää ja määritetään, kuinka monta yksikköä tarvitaan riittävän tarjonnan ylläpitämiseksi ilman pulaa tai ylikapasiteettia. Tämä varaston ennustamismuoto antaa yrityksille mahdollisuuden määrittää ja hallita jakelumenetelmiä sekä niiden yleiskustannuksia ja -kuluja.

Jakelumenetelmät

On olemassa jakelumenetelmiä tuottajasta ostajalle. Tuottaja voi myydä suoraan ostajalle, tai jakelu voi koskea yhtä tai useampaa edustajaa - tukkukauppiaita ja vähittäiskauppiaita, jotka tuovat tuotteet ostajalle. Ostaja voi olla yksittäinen kuluttaja tai yritys. Jakelumenetelmästä riippumatta yrityksen käytettävissä oleva varasto vaikuttaa aina sen kykyyn vastata asiakkaan vaatimuksiin.

ennustaminen

Asianmukainen varaston ennustaminen antaa yritykselle mahdollisuuden järjestää tavarat uudelleen asianmukaisesti toimittajiltaan ennen kuin nykyinen inventaario on loppunut. Tilausprosessissa otetaan huomioon, kuinka kauan tilausta käsitellään ja toimitetaan, sekä mahdollisen asiakkaan myynnin, joka tapahtuu prosessin aikana. Käyntiaika ilmaisee mahdollisen myynnin, joka tapahtuu, kun varastotilaus on käynnissä. Turvallisuusvarasto edustaa ylimääräistä varastoa, joka toimii yrityksen varauksena odottamattomien myyntivaihteluiden varalta tilauksen toimittamisen odottaessa. Johtamisajan kysyntä ja turvallisuusvarastovaraus ovat yhtä suuret kuin piste, jossa yrityksen on järjestettävä varastonsa uudelleen ennen varastojen puutteen esiintymistä.

tappiot

Normaalit jakelumenetelmät ovat riippuvaisia ​​varaston ennustamisesta. On tärkeää, että yritys ei koskaan pidä liikaa varastoa, koska varasto voi nopeasti vanhentua odottaessaan käytettäväksi ja myydään. Tuotteiden palauttaminen ja pilaantuminen voivat tehdä varastosta käyttökelvottoman. Jos näin tapahtuu, inventaarista tulee yrityksen liiketappio, mikä johtaa myös tulojen menetykseen.

säilyttäminen

Yritykset, jotka eivät pysty pitämään riittäviä varastoja, voivat myös kärsiä myynnistä ja asiakkaista. Jos yrityksellä ei ole tarpeeksi varastoja, se ei välttämättä pysty vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin. Tämä saatavuuden puute voi ohjata asiakkaita kilpailijoihin, jotka pystyvät vastaamaan heidän vaatimuksiinsa. Vaikka monet asiakkaat voivat palata, jotkut asiakkaat saattavat kadota kilpailijoilleen pelkästään kilpailijan kyvyn mukaan vastata asiakkaan välittömiin tarpeisiin.

Varastonhallinta

Yritykset, jotka valvovat varastojaan, voivat hallita mahdollisia tappioita. Varaston ennustemalli antaa yrityksille mahdollisuuden ennustaa vaatimuksiensa korkeita ja pieniä arvoja, mikä auttaa heitä suunnittelemaan toimintaansa tehokkaasti tulevaisuuden inventaario- ja asiakastarpeisiin.

Suositeltava
 • liiketoimintaa: Vuotuisen myynnin suhde vuosivuokraan

  Vuotuisen myynnin suhde vuosivuokraan

  Yrityksen vuotuisen vuokran suhdetta myyntituloihin kutsutaan yhtiön vuokrausmenojen suhteeksi. Luku ilmaisee prosentuaalisen osuuden yhtiön toimitilojen vuokraamisesta vuosittain. Käyttöasteen kustannussuhteita on pidettävä osana laajempaa kuvaa, joka sisältää muut kulut, kuten henkilöstö, verot ja velkojen takaisinmaksut. Bruttosuh
 • liiketoimintaa: Kuinka laittaa Bing-kartta paikalliselle yrityksellesi Facebookissa

  Kuinka laittaa Bing-kartta paikalliselle yrityksellesi Facebookissa

  Microsoft Bing -kartat on integroitu Facebook-profiileihin ja sivuihin, mukaan lukien paikallisen yrityksen Facebook-sivu. Kun määrität paikallisen yrityksen katuosoite Facebook-sivuasetuksissa, tämä luo automaattisesti linkin katuosoitteeseesi ja pieneen upotettuun karttaan Facebook-sivun Tiedot-välilehdessä. Näin
 • liiketoimintaa: Farkkuteollisuuden varastojen liikevaihto

  Farkkuteollisuuden varastojen liikevaihto

  Farkkuteollisuus on yksi vähittäismarkkinoiden hajanaisimmista aloista. Ulkopuolelta teollisuuden varastojen vaihtuvuuden arvioiminen on mahdotonta, koska kuluttajien ostopäätöksiin liittyy erilaisia ​​tekijöitä. Farkkuyrityksillä, joilla on edullisemmat tuotteet, on erilaiset liikevaihdon hinnat kuin korkeampien tuotteiden tuotteilla. Nämä ongel
 • liiketoimintaa: Teknologia, joka muutti liiketoimintaa

  Teknologia, joka muutti liiketoimintaa

  Yrittäjät ja yritysjohtajat ovat päättymättömässä pyrkimyksessä tunnistaa toimintatavat ja -välineet, jotka lisäävät tuottavuutta ja tuloja. Viimeaikaisessa historiassa tämä tehtävä on toteutettu teknologian kehittymisellä ja toteuttamisella työpaikalla. Sähköisten resurssien käyttö on auttanut yritysten omistajia parantamaan viestintää, nopeuttamaan tuotantoa ja säästämään miljoonia dollareita. Internet Internet on termi,
 • liiketoimintaa: Joukkueet ja organisaatioprojektit

  Joukkueet ja organisaatioprojektit

  Tiimityötä käytetään usein liiketoimintaympäristössä tuottavuuden ja työntekijöiden välisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Joukkueiden käyttö erilaisissa organisaatioprojekteissa on melko yleistä liike-elämässä, mutta se ei ole aina tuottavin tapa tehdä asioita. Joukkueiden käyttö organisaatioprojektien luomiseen ja täydelliseen toteuttamiseen paljastaa tehokkuuden kannalta sekavuuden. Suunnittelu Ryhmien
 • liiketoimintaa: Palkkahallintopalvelut kotitehtävänä

  Palkkahallintopalvelut kotitehtävänä

  Tietyntyyppiset liiketoiminnot ovat helpompia toimia kotiliiketoimintana, ja palkkahallintopalvelun käyttö kotiliiketoimintana on kannattava vaihtoehto. Palkkasummapalvelu käsittelee verojen laskemista, verojen pidättämistä työntekijöiden palkkakirjoista, työnantajan veroilmoitusten tekemistä, verojen maksamista ja palkanlaskennan vähentämistä asiakkaillesi (ja / tai suorille talletuksille). Koska voit
 • liiketoimintaa: Laiminlyönti ja liiketapahtumat

  Laiminlyönti ja liiketapahtumat

  Rikkomuslaki on oikeusala, joka käsittelee siviilioikeuksia, myös huolimattomuutta, jotka ovat peräisin muista lähteistä kuin sopimusten rikkomisesta. Sekä yritykset että yksityishenkilöt voivat olla laillisesti ja taloudellisesti vastuussa vahingoista, joita he aiheuttavat laiminlyönnin vuoksi. Laiminl
 • liiketoimintaa: Huoltosuunnittelun tarkoitus

  Huoltosuunnittelun tarkoitus

  Huoltosuunnittelu tarkoittaa rakennusten ja laitteiden suunniteltua korjausta. Vaikka tämä on tärkeä käytäntö suurille valmistajille ja yrityksille, säännöllinen huolto on yhtä tärkeää pienille yrityksille. Säännöllisen huollon tarpeisiin kuuluvat tietokonelaitteistot ja ohjelmistot sekä yritysajoneuvot ja kaikki säännöllisesti käytetyt mekaaniset työkalut ja laitteet. Suunnittelemattoman h
 • liiketoimintaa: Kolmen myynnin strategiassa käytetty voima

  Kolmen myynnin strategiassa käytetty voima

  Kolmen voiman, jota kutsutaan joskus kolmena säännöksi, on havainto, että ihmisen aivot pyrkivät hajottamaan monimutkaisia ​​käsitteitä kolmeen osaan helpommin ymmärrettäviksi ja analysoitaviksi. Liiketoiminnassa voit käyttää kolmea voimaa määritelläksesi yleisön, rakentaa pikiäsi ja selventää tuote- tai palveluvalikoimaa ja myyntistrategiaa. Miksi kolme Yksi syy